Stavebně historický průzkum

Mgr. Marek Madaj, Ph.D.

Stavebně historický průzkum

Nabídka

Nabízím:

 
  • Stavebně historické průzkumy všech typů zpracované standardní metodikou městské domy, sakrální stavby, lidové stavby, fortifikace, hrady, zámky, tvrze, hospodářské dvory...
    včetně průzkumů pramenů ikonografické a historické povahy (archivy)
  • Dendrochronologické datování a další související průzkumy
  • Záchranné průzkumy veškerých historických objektů včetně zaměření a zpracování nálezových zpráv a fotodokumentace a soupisů hodnotných prvků...
  • Odborné a popularizační texty publikace, příručky, články do časopisů i novin s vlastivědnou a stavebně historickou tematikou, popularizační texty pro www stránky s historickou a památkovou tematikou