Stavebně historický průzkum

Mgr. Marek Madaj, Ph.D.

Stavebně historický průzkum

školní závěřečné práce:

Madaj M., 1997: Středověké kláštery na Moravě, Katedra archeologie, Katedra historie, Masarykova univerzita v Brně.

Madaj M., 2002: Architektura města Trutnova, Katedra dějin umění, Univerzita Karlova v Praze.

Madaj M., 2010: Proměny domovní zástavby Trutnova a okolních měst, Ústav dějin architektury a umění fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze.
 

publikace, výběr:

Madaj M., 2002:  Trutnov za třicetileté války, sborník, Mělník.

Madaj M., 2003: Německé umění na Trutnovsku, Úpice.

Madaj M., 2004: Měšťanské domy, ředa Odkazy minulosti, Trutnov.

Madaj M., 2006: Významné budovy, řada Odkazy minulosti, Trutnov.

Madaj M., kol. 2006: Trutnov - toulky minulostí II., Trutnov.

Madaj M., kol. 2006: Trutnov, cyklus Šumná města, Praha.

Madaj M., 2008: Městské hradby, řada Odkazy minulosti, Trutnov.výstavy: 

Moderní architektura na Trutnovsku, 2001 (Galerie města Trutnova)

Barokní umění na Trutnovsku, 2002 (Galerie města Trutnova)

Německé umění na Trutnovsku, 2003 /katalog/ (Muzeum Podkrkonoší v Trutnově)

Igo Etrich - průmyslník a průkopník letectví, 2004 (Muzeum Podkrkonoší v Trutnově)

Uffo Horn - spisovatel a revolucionář, 2006 (Město Trutnov, Stará radnice)

Simon Hüttel - měšťan, kronikář, renesanční člověk, 2007 (Muzeum Podkrkonoší v Trutnově)granty:

spoluřešitel grantu "Památkové a urbanistické průzkumy..." NPÚ Brno (zpracování problematika městského obytného domu v Pilníkově, Žacléři a Hostinném, od roku 2006, trvá)


přednášky:

na téma historie, dějin osídlení, archeologie a umění ...