Stavebně historický průzkum

Mgr. Marek Madaj, Ph.D.

Stavebně historický průzkum

RP Trutnov 2011

 V rámci Regulačního plánu Městské památkové zóny v Trutnově byl v roce 2011 vypracován stavebně - historický rozbor historického a urbanistického vývoje území MPZ Trutnov s popisem historických a kulturních hodnot a aktualizací popisu SÚRPMO z roku 1963  -jednotlivých stávajících domů, objektů a ploch v území MPZ Trutnov.