Stavebně historický průzkum

Mgr. Marek Madaj, Ph.D.

Stavebně historický průzkum

SHP Dvůr Králové kostel - románská fáze

V roce 2007 při úpravách interiéru kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem byly zjištěné a odkryté další části původní románské stavby, doplňující starší informace o této stavbě. Výzkum odpověděl na otázku dispozice - jednalo se o stavbu podélnou, objasněn byl i způsob jejího zanikání.