Stavebně historický průzkum

Mgr. Marek Madaj, Ph.D.

Stavebně historický průzkum

SHP č.p. 68 Trutnov

V roce 2005 proveden stavebně - historický průzkum řadového městského obytného domu č.p. 68 na hlavním náměstí v Trutnově, který sestával ze sklepních prostor a původní domovní dispozicev tradici domu síňového typu; zejména v první polovině 20. století překonal složitý vývoj. Dnešní fasáda secesní z roku 1905.