Stavebně historický průzkum

Mgr. Marek Madaj, Ph.D.

Stavebně historický průzkum

SHP kolonáda Janské Lázně

V souvislosti s rekonstrukcí a statickým zajištěním stavby byl v roce 2009 vypracován její stavebně - historický průzkum, objasňující okolnosti vzniku a historii secesního objektu, výjimečného dochovanou skeletovou betonovou konstrukcí.