Stavebně historický průzkum

Mgr. Marek Madaj, Ph.D.

Stavebně historický průzkum

SHP kostel Kohoutov

V roce 2011 vypracován stavebně - historický průzkum pozdně barokní sakrální stavby v Kohoutově, okr. Trutnov, dendrochronologicky datované do roku 1751, původně využívané jako polyfunkční. V roce 1822 k ní byla přistavena část s kruchtou, věží a sakristií s oratoriem, v duch barokních reziduí s klasicistními a empírovými prvky.