Stavebně historický průzkum

Mgr. Marek Madaj, Ph.D.

Stavebně historický průzkum

SHP městský dům č.p. 188 Hradec Králové

V roce 2011 byl vypracován stavebně - historický průzkum městského domu č.p. 188 v Hradci Králové v souvislosti se zamýšlenými úpravamí komunikací ve sklepním prostoru. Prozkoumán a popsán byl poměrně složitý vývoj stavby od sklepů středověkého původu až po zásadní přestavbu v roce 1862.