Stavebně historický průzkum

Mgr. Marek Madaj, Ph.D.

Stavebně historický průzkum

SHR loubí Trutnov náměstí

V roce 2006 proveden stavebně - historický rozbor jednotlivých úseků loubí městských domů v prostru Krakonošova náměstí v rámci projektu "Obnova loubí Trutnov - 1. etapa", realizovaného Městem Trutnov.Byla zpracována technická dokumentace, analyzován jeho umělecko - historický a stavebně - historický vývoj v kontextu historie zástavby trutnovského náměstí.