Stavebně historický průzkum

Mgr. Marek Madaj, Ph.D.

Stavebně historický průzkum

SHR loubí Trutnov ulice

V roce 2011 pokračoval stavebně - historický rozbor jednotlivých úseků loubí městských domů v prostru ulic Vnitřního Města s loubím v rámci projektu "Obnova loubí Trutnov - 2. etapa", realizovaného Městem Trutnov.Byla zpracována technická dokumentace, analyzován jeho umělecko - historický a stavebně - historický vývoj v kontextu historie zástavby trutnovského náměstí.